Skriv ut denne sidenSted: Kristiansand
2016, Arkitektkonkurranse, trinn 1
Innbyder: Sørlandet Kunstmuseum, Kanalbyen Eiendom AS og Kristiansand kommune

Medarbeider: Mattias Tellqvist, Arkitekt MNAL
Konsulterte rådgivere, byggeteknikk (RIB):
Bolliger + Grohmann Ingenieure
www.bollinger-grohmann.com

Vårt hovedmål for arkitekturen var å gi Sørlandets kunstmuseum og Nicolai Tangen-samlingen store og fleksible visningsrom med mulighet for temporære utstillinger. Vi mener at den nye arkitekturen kan gripe inn i den verneverdige siloen på steder som ikke har den samme autentisiteten som originalen til arkitekt Arne Korsmo fra 1935.
Vi endret ikke det statiske systemet til den eksisterende silokonstruksjonen som er dimensjonert for større laster og vil tåle endret bruk.  Plan 1 under tilbygget lagde vi søylefritt med utkragete fagverkskonstruksjoner. Plan 2 fikk et stort søylefritt rom i øst-vest-retning. Vertikale krefter fra fagverkene ble ført ned i eksisterende oppleggspunkter. Eksisterende konstruksjon og tilbygget ble avstivet av eksisterende trappetårn. 

NOMA arkitekter med sitt forslag "Siloette" gikk ikke videre til finalen i trinn 2.

L A S T   N E D :

BESVARELSEN HER

PRESSEMELDING OM FINALISTENE HER